نیمکت

هر چی دلم بخواد مینویسم...

چشمان من...


شب در چشمان من است

به سیاهی چشمهایم نگاه کن

روز در چشمان من است

به سفیدی چشمهایم نگاه کن

شب و روز در چشمان من است

به چشمهای من نگاه کن

چشم اگر فرو بندم

جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت.ح/پ

[ دوشنبه 18 شهریور 1392 ] [ 20:24 ] [ سحر ] [ 0 نظر> ]